Tietosuojaseloste

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus, luotettavuus, turvallisuus ja läpinäkyvyys ovat meille tärkeitä arvoja ja osa liiketoimintamme vastuullisuutta. Meille on tärkeää, että niin asiakkaamme, henkilöstömme tietävät ja voivat luottaa siihen, että heidän henkilötietonsa ovat turvassa ja tietoja käytetään ainoastaan tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty.

Päivitämme säännöllisesti tietoturvaan liittyviä toimintatapojamme ja teknisiä ratkaisuitamme taataksemme parhaan mahdollisen suojan käsittelemillemme henkilötiedoille. Koulutamme ja käymme henkilöstömme kanssa säännöllisesti läpi henkilötietojen käsittelyyn liittyviä säännöksiä ja ohjeitamme. Vastuulliset toimintatapamme nojaavat EU:n ja Suomen lainsäädäntöön.

Keräämme ja käsittelemme asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme, työntekijöidemme ja työnhakijoiden henkilötietoja. Tässä selosteessa kerromme, mitä tietoja keräämme, mihin käytämme keräämiämme tietoja ja miten niitä käsitellään. Kerromme myös rekisteröidyn oikeuksista suhteessa omiin henkilötietoihinsa.

1. REKISTERINPITÄJÄ

K/S Tampere I-III Oy, y-tunnus: 2825476-6

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

K/S Tampere I-III Oy, Hannele Rantala-Karppi, p. 050 537 3385 / hannele.rantala-karppi@meijou.fi

2. ASIAKKAIDEN JA POTENTIAALISTEN ASIAKKAIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

2.1. Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakkaamme ovat pääasiassa yksityishenkilöitä sekä yrityksiä. Rekisterit sisältävät asiakkaidemme, palveluntarjoajien, asiakkaisiimme sopimussuhteessa olevien tai potentiaalisten asiakkaidemme yhteystietoja, joita voivat olla

YKSITYISKÄYTTÄJÄN PERUSTIEDOT, KUTEN NIMI, OSOITE, SÄHKÖPOSTIOSOITE, PUHELINNUMERO;

ASIAKASSUHDETTA KOSKEVAT TIEDOT, KUTEN ASIAKASPALAUTTEET, ARVONTA- JA KILPAILUVASTAUSTIEDOT SEKÄ PERUUTUSTIEDOT;

PALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT, KUTEN SELAILU- JA HAKUTIEDOT SEKÄ VIESTINNÄN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT TIEDOT, KUTEN TUNNISTAMISTIEDOT;

LUPATIEDOT JA KIELLOT, KUTEN SUORAMARKKINOINTILUVAT JA -KIELLOT;

REKISTERÖIDYN YHTEYDENOTOT ASIAKASPALVELUUN JA MUU REKISTERÖIDYN KANSSA KÄYTY VIESTINTÄ;

2.2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muun lainsäädännön sallimilla oikeusperusteilla.

Ensisijaisesti käsittelemme asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja sopimuksen, suostumuksen tai viranomaismääräyksen perusteella. Toissijaisesti henkilötietojen käsittely voi perustua oikeutettuun etuun. Oikeutettu etu voi tulla käsittelyperusteena kysymykseen esimerkiksi silloin, kun olemme yhteydessä alalla vallitsevan yleisen tavan mukaisesti potentiaalisiin asiakkaisiin tai aiemmin palveluitamme tai tuotteitamme hankkineisiin entisiin asiakkaisiin.

2.3. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Voimme käyttää asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden tietoja seuraaviin tarkoituksiin

SOPIMUKSEN MUKAISEN PALVELUN TUOTTAMINEN, ASIAKASSUHTEEN HOITAMINEN, ASIAKASVIESTINTÄ, TUOTTEIDEN JA PALVELUJEN MARKKINOIMINEN JA MYYNNINEDISTÄMINEN (ML. SÄHKÖINEN SUORAMARKKINOINTI), INTERNET-KÄYTTÄYTYMINEN (ML. LINKKIEN AVAAMINEN JA VIERAILUT REKISTERINPITÄJÄN JA SEN EDUSTAJIEN SIVUILLA).

2.4. Tietolähteet

Keräämme tietoja ensisijaisesti asiakkailta tai potentiaalisilta asiakkailta itseltään. Tietoja voidaan kerätä esimerkiksi yhteydenottoa pyytäviltä tai uutiskirjeen tilaajilta. Keräämme tietoja myös verkkosivuillamme vierailleista evästeiden avulla. Lue lisää evästeistä jäljempänä.

Tietolähteinä käytetään myös ulkoisia lähteitä, kuten julkisia tai kaupallisia rekistereitä.

3. EVÄSTEET

Seuraamme verkkosivustomme käyttöä evästeillä, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi.

Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

Jos sivuston käyttäjä jättää yhteydenottopyynnön sivuston kautta, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskapostiviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

4. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET SEKÄ HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EU-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Käsittelemiämme henkilötietoja ei siirretä EU-alueen ulkopuolelle.

5. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA POISTAMINEN

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi tarpeellista.

 

6. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

6.1. Tarkastusoikeus sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua tai poistamista

Henkilöllä, jonka tunnistettavia tietoja on tallennettu K/S Tampere I-III Oy:n rekistereihin (rekisteröity) on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista.

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee toimittaa sähköpostilla, kirjeellä tai henkilökohtaisesti kohdassa 1. mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Pyynnössä tulee olla seuraavat tiedot:

ETU- JA SUKUNIMI

YHTEYSTIEDOT, KUTEN OSOITE, PUHELINNUMERO, SÄHKÖPOSTIOSOITE

TIETO REKISTERISTÄ JA HENKILÖTIETOTYYPISTÄ, JOSTA KYSE

TIEDON OIKAISUA TAI RAJAUSTA KOSKEVA TIETO

PAIKKA JA AIKA SEKÄ ALLEKIRJOITUS

Tarvittaessa voimme pyytää lisätietoja pyynnön esittäjän henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

6.2. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jos Tampereen K/S Tampere Oy:n ei ole laista tai sopimuksesta johtuvaa oikeutta tai velvollisuutta käsitellä henkilötietoja, on rekisteröidyllä oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista. Rekisteröity voi tehdä pyynnön milloin tahansa kohdassa 6.1. kuvatulla tavalla.

Tämä tarkoittaa mm. sitä, että rekisteröity voi kieltää henkilötietojensa käytön suoramarkkinointitarkoitukseen.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.